Your order

Close basket

Subtotals

Xeo 20 User manual

Uitpakken

Controleer na het uitpakken of het systeem compleet is en controleer het apparaat en alle accessoires op transportschade. Transportschade kan worden verwacht als de verpakking al ernstig is beschadigd. Probeer geen beschadigd apparaat op te starten. Als de inhoud onvolledig of beschadigd is, neem dan contact op met uw Dynaudio Xeo-distributeur. Adressen van distributeurs zijn te vinden op internet op dynaudio.com.

De beschermdop verwijderen

De tweeter wordt beschermd door een dop om schade tijdens transport en uitpakken te voorkomen.

  • Nadat u de luidspreker heeft uitgepakt, verwijdert u de dop door deze er gewoon recht uit te trekken.

Verpakkingsmateriaal

De verpakking is zo ontworpen dat deze opnieuw kan worden gebruikt, zolang deze tijdens het transport niet is beschadigd. Bewaar de verpakking en gebruik de originele verpakking voor al het verdere transport.

Verwijderen

Verwijdering van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing in Europese landen met afvalscheidingssystemen voor deze apparatuur)

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het betreffende inzamelingspunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het recyclen van materialen draagt ​​bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente, gemeentelijke afvalverwerkingscentrale of de winkel waar u het product hebt gekocht.