Your order

Close basket

Subtotals

Xeo 20 User manual

Fasthold lydstyrken

Du kan indstille højttaleren til en højere lydstyrke ved hjælp af funktionen til at fastholde lydstyrken. Denne indstilling bibeholdes også i standby-tilstand. Hvis en signalkilde er tilsluttet Xeo 10/20/30 med sin egen volumenkontrol, har du mulighed for at ændre udgangsvolumen med signalkilden.

Fasthold lydstyrken:

 • Peg fjernbetjeningen ved en højttaler og tryk i mindst 2 sekunder. For at fortryde at fastholde lydstyrken skal du trykke på en af ​​de to lydstyrke-knapper.

Standby

Sådan sætter du højttalere i dvaletilstand:

 • Peg fjernbetjeningen mod en højttaler og tryk på eller på toppen af en af højtalerne.
 • Højttalerne går i dvaletilstand.
 • Højttalerne går også i dvaletilstand, hvis der ikke er noget lydsignal i 20 minutter.
 • I denne tilstand er det trådløse netværk aktivt, og alle tilsluttede enheder forbliver synkroniserede.
 • Strømforbruget i dvaletilstand er <2 W.

Sådan skifter du højttalere til standby-tilstand med lavt strømforbrug:

 • Tryk og hold på fjernbetjeningen i mindst 5 sekunder.
 • Højtalerne gå herefter i standby-tilstand med lavt strømforbrug:
 • I denne tilstand er det trådløse netværk deaktiveret, og højttalerne er ikke forbundet med hinanden.
 • Strømforbruget i dvaletilstand er <0.5 W.

Sådan slukker du automatisk standby:

 • Tryk og hold på fjernbetjeningen i mindst 5 sekunder.